PANGALA TONDOK


1.         Paminangan ilan di Bangkele
2.         Dondan dilangi ilan di Mengkendek
3.         Pombarani ilan di Marundung
4.         Palodang ilan di Kaero
5.         Ma’dika matasak ilan disangalla
6.         Barumbun ilan di Patua (sangatla)
7.         Patobok ilan di Tokesan (sangalla)
8.         Ne’lollo ilan di teatung (sangalla)
9.         Patoding ilan di Balombong (sangalla)
10.    Kadondi ilan di simbuang (sangalla)
11.    Pagonggang ilan di Batu Alu (sangalIa)
12.    Tali Mariri ilan di Tampo (mengkendek)
13.    Tumbang Datu ilan di bokko
14.    Pong Katua ilan di Randanbatu
15.    Sarong Kila ilan di tambunan
16.    Datu Massombo ilan di ma;dian (kesu’)
17.    Palinggi ilan di La’bo
18.    To sarong ilan di Mengke’pe’ (kesu’)
19.    To Malompona Na Pakulla’ ilan di Marante (kesu’)
20.    Ne’bua,  ne’sapan, ne batua na ne’ iso ilan di Tandung (kesu’)
21.    Salle Karurung ilan di Buntao
22.    Pata’ba ilan di sumalu (Rantebua)
23.    Kattu’ ilan di Buntao
24.    Sangga Matua ilan di bokin
25.    Patando ilan di Issong (rantebua)
26.    Pong Sarrei Langi ilan di Pangi (Ponding)
27.    Rare’ ilan di nanggala
28.    Pagasongan ilan di tondon
29.    Ne Mato ilan di Tondon
30.    Bulu tedong ilan di Mobatu (Tondon)
31.    Lukin ilan di Tumika (Nanggala)
32.    Pangarungan ilan di Tallunglipu
33.    Taruk Allo ilan di Tantanan (Tailunglipu)
34.    Lotong Tara ilan di Bori
35.    Pundu Butaan ilan di Balusu
36.    Doi’ Api ilan di Pebullian
37.    Puangri kesu’ ilan di Kesu’
38.    To Kembong ilan di Bonoran
39.    Ne’tikuali ilan di Ba’tan
40.    Soge’ ilan di Buntu Asa (Kesu’)
41.    Takia’ Bassi ilan Angin
42.    Tambolang Tua ilan di Tadongkon
43.    Pongsonggoi Limbu ilan di Limbu
44.    Ne’ Sanda Kada ilan di Rorre
45.    Pagunturan Ilan di Tengko (Sangalla)
46.    Amba Bunga ilan di Makale
47.    Patana ilan di Kanuruan
48.    Pong Tempak Ilan di Parampo (Nonongan)
49.    Karasiak ilan di Madandan
50.    Tandiri Lambun ilan di Lambun (Saluputti)
51.    Tamboro Langi ilan di Ullin
52.    Bongga Tonapo Ilan di Napo
53.    Passusu’ ilan di Piongan
54.    Ne’bulu manuk ilan di Dende’
55.    Banggai ilan di Salu
56.    Pong Ratte ilan di Lolai
57.    Pong Penamile ilan di Sereale
58.    Pakabatunna ilan di Riu
59.    Pongludak ilan di Lempo
60.    Rappo Bulaan ilan di Baruppu’

2 comments:

Post a Comment
  1. Umbani lanmai baruppu te nek rappo bulaan
    Ku sanga ta'dung langi/ ne'me'se yh t2 lanmai baruppu.

  2. Umbani lanmai baruppu te nek rappo bulaan
    Ku sanga ta'dung langi/ ne'me'se yh t2 lanmai baruppu.

Post a Comment