SengoSengo merupakan curahan kalbu dalam bentuk bahasa yang berirama (syair yang dinyanyikan). Biasanya dibawakan secara berbalas-balasan.
Contoh :
W)       Sere londong diong alang, sere kandoka ulunna. Pa’toranni kurin bai, dandananni kandean serre’. Da’na ma’penduan lendu’, da’na ma’pentole-tole. Masiri’ki’ kelendu’i, ketimbayo-bayo oi. Bendan sisasu bollona, sikalonak kadakena, mukkunomi nalepa’i, napasalugu-lugui.
P)        Kupenunu moko mati’, kupealla’ sali moko. Tae’ra baka ma’dandan, kappue ma’paran-paran. Kumbara-kumba ditoke’, sere dodo dianginni. Ma’kodo-kodo kutummu, ma’kumandang timayongmu, nakabu’ lisse matammu.

Makna dari kedua sengo di atas :
seorang wanita melontarkan sengo dari atas rumah kepada seorang pria yang sedang duduk di lumbung. Rupanya pria tersebut sudah beberapa kali datang untuk melamar wanita tersebut namun selalu ditolak karena si wanita tidak menyukainya. Supaya laki-laki itu tidak datang lagi, sang wanita mengungkapkan kemarahannya lewat sengo yang berisi penghinaan. Mendengar sengo itu, sang pria berusaha membalasnya dengan mengatakan bahwa si wanita itupun banyak kekurangannya, baik dalam hal harta maupun rupa.

Contoh lain:
1)   Mokamo’ unnuma lombok, untempe’ tikuladunna, pa’ nagosa’-gosa’ tedong, pa’nagalu-galu ia. Lakupoli’mo tintingku, lantang kusa’ bianganmo. Dena’ pa’urrukmo tama balao passialako.
2)   Mara’na tongku di kombong, tongku didadian ade’. Tuak tanning pa dibenna’, minna’pa ditadoanna’. Kumasai-sai dio, kuma’bulan-bulan pole. Susimo sukka lindona, ma’kadundung talinganna. Maparri’ rampe to sugi, malang lako tau la’bi’. Dikande-kande bo’bo’na, dipodia’ kinandena. Kinandena dibollo sengke, dito’bok maessuk
3)  Mara’na tongku salombe’, tongku tedong laang tanduk, tongku pampang paonganan.Tae’ sanglindo susingku, sanginto’ rupa-rupangku. Nalinde-linde to lendu’, napiang to toyang tondok. Apapi pole’ totemo, te allo kutingayoi, kulla’ kurande lulangngan. Nasikatangkai banne nasibe’doi amboran, ladipobanne mo dikka’, ladipare amporanmo’.
4)   Mindakun tu diong padang, tu diong kataman tedong. Sibaa bolu la’bi’mi, sambako pa’kari’di’mi. Tang bungkaran pa ba’baki, tang pundedek-dedekanpa. lapi anna dibungka’, kedipantete tobokpi, kedipollo’ sarapangpi, sarapangna bangnga langi’, tobokna to’do deata.

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment